Poliklinika Medikom
pinBraničevska 12a, Beograd
phone-icon011 3443781, 065 3443781, 069 3443781, 060 3443781
phone-icon011 3089187, 011 3089186, fax: 011 3086221
Bookmark and Share

Dr Branislav Letanin

PODACI O 
OBRAZOVANJU

XII Beogradska gimnazija
Medicinski fakultet u Beogradu
Specijalizacija ORL, 
Subspecijalizacija iz audiologije


SPECIJALIZACIJE/USAVRŠAVANJA


 1. 1985. vazduhoplovna medicina, VMI, Beograd
 2. 1989. ORL Klinika , Wurzburg – Nemačka
 3. 1990. Impendancmetrija, VMA, Beograd
 4. 2004, 2005. Kohlearni implant, Beograd
RADNO ISKUSTVO

 1. Opšta bolnica, Smederevo, ORL odeljenje
 2. Vazduhoplovno-medicinski institut,Beograd
 3. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a ~Beograd ~

URAĐENI POSLOVI

Član ORL sekcije SLD-a, Član Predsedništva sekcije

Pravilnik o zdravstvenim uslovima za vršenje poslova vazduhoplovnog i ostralog osoblja u posebnim uslovima za obavljanje lekarskog pregleda 
koje treba da ispunjavaju zdravstvene organizacije udruženog rada – Ministarstvo za saobraćaj

Pravilnik za ocenu sposobnosti letača i padobranaca – KRV, VMI, VJ
Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispunjavaju železnički radnici –Ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
ISO 9001-2000, rad specijalističke ORL ordinacije i procedura za rad Sektora za NSOO – ZZZZ ŽTP-a ~Beograd~

PODRUČJE RADA
Otorinolaringologija , audiologija, ultrazvuk vrata i sinusa.ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM/NAŠIM INSTITUCIJAMA/ORGANIZACIJAMA

1. Član SLD - ORLsekcija
2. Udruženje audiologa i otoneurologa SRBIJA- Švajcarske
3. Član predsedništva ORL sekcije

IZBOR U ZVANJE
Primarijus – 2005.OBJAVLJENE KNJIGE, NAUČNI I STRUČNI RADOVI


 1. Koautor knjige: Praktikum urgentnih stanja, 2004,Beograd

 2. Autor 12 stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima

 3. Koautor 13 stručnih radova objavljenih u domaćim i stručnim časopisima

 4. Subspecijalistički rad: Buka i vibracije u helikopterima tipa Gazela

VAŽNIJE REFERENCE • Buka i vibracije u kabini helikoptera~gazela~

 • Uticaj slušne karakteristike na fonemsku percepciju

 • Rangiranje slušalaca kod sprovođenja binauralnog slušanja

 • Vrednost ultrazvučnog nalaza u patologiji patranazalnih šupljina

 • Veštačenje nematerijalne štete kod poremećaja vestibularne funkcije

 • Disimulacija nagluvosti

 • Periferni vertigo- test za diferecijaciju i topodijagnostiku

 • Oštećenje sluha kao predmet veštačenja neimovinske štete

 • Efekat Flukonazola kod mikotičkih infekcija

 • Vestibularne iluzije i prostorna dezorijentacija u letenju

 • Kvalitet poslovanja zdravstvene ustanove

 • Slušni zamor


O
BLASTI INTERESOVANJA
Otorinolaringologija, audiologija,alergije, ultrazvuk vrata, standardizacija usluga
 

Da li želite da zakažete?

© 1995-2017 medikompoliklinika.com. All rights reserved | HealthCare+ by webunderdog

Web dizajn sajta - Arin d.o.o.